Obavještenja

Osnovne studije
Recenzentski izvještaj na uvid javnosti

Obavještava se javnost da je, shodno članu 21 Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor u akademska zvanja, na uvid javnosti dostupan recenzentski izvještaj komisije u sastavu:
prof. dr Predrag Jovanović, prof. dr Budimir Košutić i prof. dr Mladen Vukčević, u postupku izbora jednog nastavnika u akademsko zvanje docenta za užu javnopravnu naučnu oblast, za kandidatkinju dr Milicu Kovač-Orlandić.

Izvještaj je dostupan na uvid javnosti 30 dana, počev od 13.9.2022. godine u biblioteci UDG i na sajtu Fakulteta pravnih nauka (sekcija "download").