Obavještenja

Osnovne studije
Krivično pravo I - Obavještenje

Obavještavaju se studenti da će se predavanja iz predmeta Krivično pravo I kod prof. dr Zorana Stojanovića održati u petak, 23. 09. sa početkom u 9.45h, u amfiteatru A1.