Obavještenja

Osnovne studije
Pripremna Nastava Za Polaganje Pravosudnog Ispita

Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica nastavlja sa organizacijom Pripremne nastave za polaganje pravosudnog ispita, počev od 30. septembra 2022. godine.

Nakon više uspješno realizovanih obuka, Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica nastavlja sa organizacijom Pripremne nastave za polaganje pravosudnog ispita, počev od 30. septembra 2022. godine. Kao i ranije, posebna pažnja posvetiće se praktičnom dijelu nastave u okviru koga će polaznici imati priliku da uvježbaju pisanje presuda i podnesaka.Nastava je od strane ranijih polaznika ocijenjena kao dobro organizovana, veoma kvalitetna i višestruko korisna za pripremu i polaganje pravosudnog ispita.U okviru nastave polaznici imaju priliku da čuju renomirane predavače iz regiona i Crne Gore, uključujući saradnike iz prakse. Među predavačima nalaze se prof. dr Zoran Stojanović, prof. dr Miodrag Orlić, prof. dr Mladen Vukčević, prof. dr Vuk Radović, doc. dr Igor Vujović, Petar Stojanović (raniji sudija Vrhovnog suda CG), Vesna Begović (ranija sutkinja Vrhovnog suda CG), Branka Lakočević (ranija predsjednica Upravnog suda CG), Zoran Radović (sudija Višeg suda), Miodrag Pešić (sudija Višeg suda) doc. dr Slobodan Stojanović (advokat), dr Milica Kovač-Orlandić, mr Bojan Božović, mr Ivana Jabučanin.U namjeri da se nastava prilagodi potrebama polaznika, časovi se održavaju isključivo petkom poslijepodne i subotom ujutru. Ukupan fond časova je 95. Cijena Pripremne nastave za polaganje pravosudnog ispita iznosi 300,00 €. Navedeni iznos moguće je platiti u dvije jednake rate. Posebne povoljnosti predviđene su za polaznike koji su diplomirali na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica koji plaćaju iznos od 250,00 €.Zainteresovani kandidati sve dalje informacije mogu dobiti putem telefona 020 410 708 radnim danima od 9 do 13h ili na e-mail: pravosudni@udg.edu.me.Broj polaznika je ograničen.