Predavači

Asistent
mr Bojan Božović

Bojan Božović je rođen 31. avgusta 1984. godine na Cetinju. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Podgorici. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore a magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno je student doktorskih studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru Međunarodno javno pravo i Međunarodno privatno pravo i doktorskih studija na Fakultetu pravnih nauka UDG na smjeru Pravo Evropske unije. 

12. maja 2021. godine je položio pravosudni ispit pred Komisijom Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, a 4. juna 2021. godine advokatski ispit pred Komisijom Advokatske komore.

Od 2008. godine je asistent u nastavi na predmetima Međunarodno javno pravo, Ljudska prava, Međunarodno privatno pravo, Međunarodno humanitarno pravo i Pravo Evropske unije na Univerzitetu Donja Gorica.

Tokom svoje akademske karijere je imao veliki broj studijskih posjeta i izlaganja na konferencijama, a naročito izdvajamo istraživanje na Max Planck Institutu za Uporedno pravo i Međunarodno privatno pravo u Hamburgu (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht) tokom 2015. godine. Bojan Božović je takođe i trener studentskog tima na Regionalnom takmičenju u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Svoje praktično znanje je sticao i kao pravni konsultant u međunarodnoj advokatskoj kancelariji Harisons.
Angažovan je više puta na projektima pod okriljem Savjeta Evrope, Evropske unije, GiZ-a, ILO-a...

Bio je i šef pravnog tima NVO CeMi i član UO NVO CDT.

Objavio je značajan broj radova iz oblasti međunarodnog prava, međunarodnog privatnog prava i međunarodnog prava ljudskih prava u Crnoj Gori i inostranstvu.
Predavač je na velikom broju međunarodnih škola iz oblasti ljudskih prava.
Govori engleski jezik, a služi se ruskim i njemačkim jezikom.

mr Bojan Božović