Predmeti

FPN4DiKP
Diplomatsko i konzularno pravo

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Međunarodno i evropsko pravo

Angažovani predavači: