Predmeti

FPN4MHP
Međunarodno humanitarno pravo

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Međunarodno i evropsko pravo

Angažovani predavači: