Predmeti

FPN5OPLKD
Odgovornost pravnih lica za krivična djela

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 12
Modul: Pravosuđe i javna uprava - Krivičnopravni modul

/

Angažovani predavači: