Predmeti

FPN4PKkpm
Pravne klinike

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Modul: Pravosuđe i javna uprava - Krivičnopravni modul

/

Angažovani predavači: