Predmeti

FPN4N
Nomotehnika

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30+15
Modul: Pravosudni smjer

Angažovani predavači: