Obavještenja

Osnovne studije
Raspored predavanja - Obavještenje

Obavještavaju se studenti da se u prilogu nalazi raspored predavanja za prvu nedelju predavanja u zimskom semestru, na Fakultetu pravnih nauka, počevši od 18.9.2023. godine.