Twitter feed
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2
  • Our current life in pictures, day 6/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/bI09jZdOcH
Najnovija obavještenja

Apsolventski rok - prijava

Obavještavaju se studenti da je odlukom Dekana utvrđen apsolventski rok za ispite iz studijske 2019/2020. godine.

Pravo prijave apsolventskog roka imaju studenti kojima su do okončanja osnovnih studija, odnosno do odbrane specijalističkog rada, ostala nepoložena dva ispita, a koje su odslušali u prethodnoj studijskoj godini. Prijavljivanje ispita koje student nije slušao i prijavio tokom 2019/2020. godine, povlači disciplinsku odgovornost.

Prijave vršiti na e-mail adresu: fpn@udg.edu.me, najkasnije do 25. septembra 2020. godine do 23:59. Prijave dostavljene nakon ovog roka neće biti razmatrane.

Prijava treba da sadrži: (i) ime, prezime i broj indeksa, (ii) tačan naziv predmeta koji se prijavljuje, (iii) skeniranu uplatnicu.

Nadoknada za ispit u apsolventskom roku, shodno odluci Uprave, utvrđena je prema shemi: vrijednost ECTS kredita pomnožena sa 25 eura.

Ispiti u apsolventskom roku biće održani 1. i 2. oktobra u terminu koji će biti posebno naznačen.

Specijalistički rad na uvid javnosti

Odlukom NNV-a na uvid javnosti u biblioteci UDG na sedam dana nalazi se specijalistički rad:

1. Nemanje Kneževića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Pravosudni, pod nazivom “Republikanizam u političko-pravnoj istoriji Crne Gore”;

Konkurs za upis specijalističkih studija
Opširnije: Konkurs za upis specijalističkih studija

Fakultet pravnih nauka raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na postdiplomske specijalističke studije.

Upis studenata na specijalističke studije moguć je u periodu od 14.09. do 01.10.2020. godine, radnim danima od 10-12h u Staklenoj sali.

SMJEROVI:
- Međunarodno i evropsko pravo
- Pravosudni smjer
- Privrednopravni smjer
- Javnopravni smjer

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:
- Uvjerenje o prethodno završenim osnovnim studijama
- Kopija lične karte
- Dvije fotografije
- Popunjen ŠV obrazac, u dva primjerka (popunjavanje prilikom prijave)
- Popunjen prijavni formular, u dva primjerka (nalazi se u prilogu)
- Potvrda o izmirenim finansijskim obavezama na osnovnim studijama (važi samo za studente osnovnih studija na UDG)

NAPOMENA: Prije dostavljanja dokumentacije, studenti se mogu obratiti na e-mail: fpn@udg.edu.me, povodom svih detalja koji se tiču nastavnog plana i programa, visine školarine, rokova za uplatu i sl.

Predaja specijalističkih radova - novi termin

Obavještavaju se studenti da se finalne verzije specijalističkih radova u II roku, mogu predati isključivo 21. septembra 2020. godine. Radovi se dostavljaju u periodu od 10-14h, kod Matije Stojanovića (I sprat).

Uz specijalistički rad odštampan u pet primjeraka, studenti su u obavezi da, u skladu sa Pravilnikom o izradi i odbrani specijalističkog rada, dostave sljedeću dokumentaciju:

1)Potvrda o izmirenim finansijskim obavezama prema Fakultetu koju izdaje Služba finansija (finansije@udg.edu.me);
2)Potvrda o položenim ispitima sa osnovnih studija koju izdaje Studentska služba (studenstka.sluzba@udg.edu.me);
3)Potvrda o položenim ispitima sa specijalističkih studija koju izdaje Koordinator studijske godine (alen.adrovic@udg.edu.me);
4)Potvrda o povratku ključa od ormarića koju izdaje tehnička služba Univerziteta (portirnica);
5)Potvrda o povratku knjiga u biblioteku (biblioteka@udg.edu.me).

Kandidati su dužni da dostave i pisanu saglasnost mentora na tekst specijalističkog rada, kao i da na CD-u dostave elektronsku verziju specijalističkog rada i kratku biografiju sa osnovnim biografskim podacima.

Za sva pitanja, studenti mogu kontaktirati kooridnatora studija Alena Adrovića(alen.adrovic@udg.edu.me).

Raspored ispita u vanrednom roku

Obavještavaju se studenti osnovnih i specijalističkih studija, da je raspored ispita u vanrednom ispitnom roku, objavljen u download sekciji.
Arhiva obavještenja
Prijava ispita za vanredni ispitni rok
Obavještavaju se studenti da će prijava ispita za vanredni ispitni rok biti organizovana od 3. do 12. avgusta 2020. godine.

Vanredni ispitni rok će biti organizovan od 7. do 12. septembra 2020. godine.

Raspored ispita će biti objavljen nakon završetka prijave.

Studenti ispite prijavljuju popunjavanjem formulara u prilogu, i slanjem na mejl fpn@udg.edu.me, najkasnije do 12. avgusta 2020. godine u 23:59:59h.
Studenti su u obavezi da ispite koriste svoj udg mejl nalog za prijavu ispita u vanrednom roku.
Uz prijavni formular, studenti dostavljaju dokaz o uplati. Polaganje ispita u vanrednom roku se plaća 12.5 EUR po ECTS kreditu. Studenti su u obavezi da, kao svrhu plaćanja, navedu sljedeće: "Prijava za vanredni ispitni rok 2019/2020. godine".

Student može prijaviti bilo koji ispit koji je prijavio i slušao tokom 2019/2020. godine. Ne postoji ograničenje broja predmeta koje student može prijaviti za avgustovski rok.
Prijavljivanje ispita koje student nije slušao tokom 2019/2020. godine, povlači disciplinsku odgovornost.

Studenti nemaju mogućnost naknadne promjene prijavljenih predmeta.
03
Avgust
4. godina