Predavači

Docent
Doc. dr Igor Vujović

Rođen 21.07.1975.godine u Dubrovniku, Hrvatska. Od 1982.godine do 1990.godine učio u Osnovnoj školi “Miše Simoni” u Dubrovniku. Srednja školu završio je 1994.godine u Tivtu. U periodu od 1995.godine do 1999.godine studirao na Pravnom fakultetu u Podgorici gdje je I diplomirao. Postdiplomske studije na Odsjeku za građansko pravo završio je 2004.godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. 14.09.2004.godine magistrirao na temu “Konvalidacija ugovora o prometu nepokretnosti” pred komisijom: Slobodan Perović predsjednik komisije, Miodrag Orlić mentor i Dragor Hiber. 25.12.2009.godine odbranio je doktorsku disertaciju na temu “Prevara u savremenom ugovornom pravu” na Pravnom fakultetu u Beogradu, mentor Dragor Hiber, predsjednik Komisije Slobodan Perović i Miodrag Orlić.

Objavljeni naučni radovi:

 1. Konvalidacija pismenog ugovora kome nedostaje ovjera od strane suda “Pravni život”, II tom, br. 10, str. 635-640, Beograd 2002.godine.
 2. Pravno regulisanje ugovora o prometu nepokretnosti, “Pravni život”, II tom, br. 10. str 227-565, Beograd 2003.godine.
 3. Pismena (pisana) forma ugovora, “Pravni život”, II tom, br. 10. 625-629, Beograd 2004.godine
 4. Osvrt na teoriju nepostojećih pravnih poslova, “Pravni život” II tom, br. 10. str. Beograd 2005.godine
 5. Odnos Zakona o obligacionim odnosima i Skice za Zakonik o obligacijama I ugovorima, “Pravni život”, II tom, br. 10. Beograd 2006.godine
 6. Mane volje kao uzrok ništavosti ugovora, “Pravni život” II tom, br. 10. Beograd 2007.godine
 7. Kritika klasičnog poimanja prevare ugovornog prava “Pravni život” III tom, br. 11. Beograd 2008.godine
 8. Ćutanje kao prevare, “Pravni život”, III tom, br. 11. Beograd 2009.godine
 9. Osvrt na Zakon o obligacionim odnosima Crne Gore, Pravna riječ, Banja Luka 2010.godine
 10. Odgovornost po osnovu krivice, “Pravni Život”, III tom, br. 11, Beograd 2012.godine
 11. Prevara u svijetlu donošenja Srpskog građanskog Zakonika, Harmonius 1, Journal of Legal and Social Studies in South east Europe, Beograd 2013, strana 310-318
 12. Prava stranaca na nepokretnostima, Pravni život, tom III, br. 11, Beograd 2014.godine
 13. Zemljišni registar, Pravni život tom III, br. 11. Beograd 2018.godine

 

Druge publikacije: Monografija „Konvalidacija ugovora o prometu nepokretnosti“, Službeni glasnik RS, Beograd 2012.godine i Izvještaj o stanju u oblasti zaštite potrošača u Crnoj Gori, Podgorica, 2007.godine, str. 1-35(prevedeno na engleski)

 

Radno iskustvo: 02.2006-02.2008.godine Advokatska kancelarija Prelević
                           05.2007-09.2008.godine GTZ Regionalni projekat zaštite potrošača

                           2009-2018.godine Pravni fakultet u Bijeljini

                           2018-   Pravni fakultet Univerziteta Donja Gorica

 

Image not available
Predmeti
Kontakt podaci