Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Časlav Pejović

Časlav Pejović je redovni profesor na Pravnom fakultetu Kjušu Univerziteta (Fukuoka). Prije odlaska u Japan do 1997. godine bio je vanredni profesor na Pravnom fakultetu u Podgorici. Te godine je izabran za vanrednog profesora Kjušu Univerziteta, dok je u zvanje redovnog profesora izabran 2001. godine.

Osnovne studije je završio na Pravnom fakultetu u Podgorici, dok je magistrirao najprije na Pravnom fakultetu u Beogardu, a zatim na Pravnom fakultetu Kjoto Univerziteta (na japanskom jeziku). Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Oblasti istraživanja uključuju pomorsko pravo, međunarodno trgovačko pravo, uporedno pravo, pravo stranih ulaganja, kompanijsko pravo, radno pravo i japansko pravo. Član je Međunarodne akademije za uporedno pravo, Međunarodne akademije za trgovačko pravo i pravo zaštite potrošača, Udruženja za pravo i sociologiju Istočne Azije, Japanskog udruženja za pomorsko pravo. Bio je arbitar Međunarodne trgovačke komore (MTK) iz Pariza.

Objavio je veliki broj radova na više jezika, a neki radovi su prevedeni na druge jezike. Jedan je od autora knjige “Transnational Commercial Law” koja je objavljena 2015. godine u izdanju Oxford University Press-a. Držao je predavanja na brojnim univerzitetima, kao što su Oxford University, Heidelberg, Washington University (Seattle), Georgetown University (Washington), Tilburg University, Max Planck Institute (Hamburg), Chulalongkorn University (Bangkok), National University of Singapore, Beijing University, National University of Indonesia, Western University of Australia, Korea University, Tsukuba, Beograd, Zagreb, Novi Sad i mnogi drugi.

dr Časlav Pejović
Predmeti
Kontakt podaci