Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2
O fakultetu

O fakultetu

FAKULTET PRAVNIH NAUKA I OPŠTI PODACI O FAKULTETU: Fakultet pravnih nauka predstavlja visokoobrazovnu ustanovu čiji je osnovni cilj da omogući što kvalitetnije obrazovanje mladih stručnjaka u oblasti pravnih nauka. Osnovne akademske studije traju 3 godine (6 semestara) i obima su 180 ECTS kredita – studijski program za sticanje diplome osnovnih akademskih studija iz oblasti pravnih nauka I stepena bachelor (BA – Bachelor of Arts). Na Fakultetu pravnih nauka organizuju se i magistarske studije ,,Međunarodni odnosi“ u trajanju od godinu dana (2 semestra) obima 60 ECTS kredita. FAKULTET PRAVNIH NAUKA - bolonjski standardi - profesori iz zemlje i inostranstva - mladi i perspektivni saradnici - odlični uslovi za rad (amfiteatri, slušaonice, biblioteka, čitaonica...) - rad u manjim grupama - raznovrsnost izbornih predmeta - magistarske studije - saradnja sa srodnim fakultetima u zemlji i inostranstvu II MISIJA FAKULTETA Da kroz stručno znanje i humanističku usmjerenost uvede studente u prostrane prostore prava koji predstavljaju jedan od temelja civilizovanog svijeta. III VIZIJA FAKULTETA Postati jedan od vodećih fakulteta u oblasti pravnih nauka u regionu. IV CILJEVI FAKULTETA - omogućiti studentima temeljno znanje iz oblasti pravnih nauka - obrazovanje pravnika sa jakom logikom, sistematičnošću i izoštrenim okom za uočavanje suštinskih stvari - obrazovanje pravnika kojima će istinitost i objektivnost biti vrhunska mjerila postupanja - obrazovanje pravnika u modernom evropskom duhu - sticanje teorijskih i praktičnih znanja - razvijanje racionalnog i pragmatičnog duha u razumijevanju pravnih nauka - razvijanje duha tolerancije - aktivnosti usmjerene ka osamostaljivanju i razvijanju ličnosti - razvijanje retoričke sposobnosti V PORUKA BUDUĆIM STUDENTIMA Pravo nije samo profesija. Ono je poziv. Poziv na poštovanje propisa iznad kojih niko nije. Poziv na poštovanje pravde koja daje legitimnost tim propisima. VI MOTIVACIONO PISMO DEKANA Poštovane kolege, upisom Fakulteta pravnih nauka Vi ulazite u veliku intelektualnu zajednicu. Dobijate šansu da na svom znanju zasnujete svoju uspješnu budućnost. Naš Fakultet pravnih nauka, koji Vam otvara vrata, uvodi Vas u prostore prava ispunjene slobodom čije je naličje odgovornost. Prostore u kojima niko nije iznad donesenih pravila, a čiji je cilj ostvarenje pravde, slobode i ljudskog dostojanstva.