Obavještenja

Master studije (dvogodišnje)
Konsultacije - doc. dr Igor Vujović

Obavještavaju se studenti master studija, kojima je mentor doc. dr Igor Vujović, da će se konsultacije sa mentorom održati u ponedjeljak, 03. 06. u sali S12 sa početkom u 10.00h. Na konsultacijama je potrebno kod sebe imati svoje radove u papirnoj formi.