Obavještenja

Master studije (dvogodišnje)
Master rad - uvid javnosti

Master rad studentkinje Fakulteta pravnih nauka Nađe Laušević (br. indeksa 21/019) na temu "Terorizam kao međunarodno krivično djelo u crnogorskom zakonodavstvu" biće na uvidu javnosti 15 dana u biblioteci Univerziteta Donja Gorica.