Obavještenja

Master studije (dvogodišnje)
Master rad - uvid javnosti

Master rad studentkinje Fakulteta pravnih nauka Ive Vlahović (br. indeksa 21/020) na temu "Međunarodni krivični sud" biće na uvidu javnosti 15 dana u biblioteci Univerziteta Donja Gorica.