Obavještenja

Osnovne studije
Gostujuće predavanje prof. dr Nebojše Vučinića

„Razgraničenje Crne Gore i Republike Hrvatske na kopnu i moru“ bila je tema gostujućeg predavanja prof.dr Nebojše Vučinića studentima master studija Fakulteta pravnih nauka UDG, na predmetu Pravo mora, održanog u četvrtak, 4. aprila 2024. godine.

Profesor Vučinić gostovao je u dvostrukom svojstvu: kao redovni profesor Međunarodnog javnog prava i kao predsjednik Komisije za razgraničenje između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske, čiji rad je od 1996. do 2000. godine rezultirao Protokolom o privremenom graničnom režimu, koji je i danas na snazi.

Studenti su upoznati sa istorijskim, političkim, ekonomskim i pravnim aspektima spora o razgraničenju između dvije države, čije rješenje profesor Vučinić vidi i pred Međunarodnim sudom pravde