Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
IURISTUDENTIA

“Pravo i etika: Sula Radov, naš svevremenik”, bila je tema druge po redu studentske tribine Fakulteta pravnih nauka UDG “luristudentia”, održane u petak 29. marta u Galeriji UDG.

Skup je otvoren odlomkom iz drame “Sula Radov i četiri Petrovića” prijatelja tribine prof.dr Sonje Tomović Šundić, koji je pročitao savjetnik tribine dr Nikola B. Šaranović.

Centralni dio tribine zauzelo je predavanje prof. dr Branislava Radulovića “Sula Radov: Mit o crnogorskom Sokratu”, u kojem je predsjednik Osnivačke skupštine Fondacije Sula Radov govorio o liku, djelu i filozofiji, kako je kazao, “osnivača crnogorske škole prirodnog prava.”

Uslijedila su izlaganja panelista, studenata Fakulteta pravnih nauka i Humanističkih studija Bogdana Malavrazića i Jovana Cebalovića, koji su ukazali na važnost istraživanja zaostavštine Sule Radova za pravnu istoriju i uopšte pravnu kulturu Crne Gore.

Moderator tribine bio je mr Luka Laković, student doktorskih studija na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije, koji je, u svojstvu srodnika, između ostalog, prenio porodična predanja o Suli Radovu.
Tribina Sula Radov, naš svevremenik.

Tribina je zamišljena kao autonomna studentska inicijativa i forum za diskusiju o pitanjima iz širokog spektra tema.

Njen naziv je složenica od iuris i student, sa asocijacijom na jurisprudenciju kao pravnu nauku. Cilj je da studenti, umjesto pasivnih primalaca znanja, simbolički budu aktivni stvaraoci prava.

 

U prilogu se nalazi link sa fotografijama: LINK