Obavještenja

Osnovne studije
Promocija doktorske disertacije

Obavještavamo vas da Fakultet pravnih nauka, u okviru svoje izdavačke djelatnosti, sjutra organizuje promociju knjige Andreja Diligenskog u Galeriji Univerziteta Donja Gorica, sa početkom u 15.30h. Doktorska disertacija sa naslovom "Uprava i zaštita ličnih podataka u Crnoj Gori – Evropski standardi i regionalni kontekst", objavljenja je u okviru edicije Fakulteta pravnih nauka - Pravna misao.Na promociji knjige će govoriti prof. dr Stevan Lilić, prof. dr Mladen Vukčević i autor, dok će događajem moderirati mr Jovan Jablan.Pozivamo sve studente i zainteresovanu javnost da prisustvuju događaju.