Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
GOSTUJUĆE PREDAVANJE - OBAVJEŠTENJE

Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da prisustvujete gostujućem predavanju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, gospodina Siniše Bjekovića, koje će se održati 11. marta sa početkom u 8.30h, u amfiteatru A1. Predavanje će biti organizovano u okviru predmeta "Ljudska prava", te predstavlja izuzetnu priliku da studenti dobiju neposredne informacije o funkciji i važnosti institucije Ombudsmana.

Ombudsman Bjeković će govoriti o nadležnostima i ovlašćenjima institucije Ombudsmana, te aktuelnim pitanjima i izazovima sa kojima se suočava u svom radu. Predavanje će obuhvatiti i praktične aspekte podnošenja pritužbi i postupanja pred ovom institucijom.                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                           

Pozivamo studente/kinje da iskoriste priliku da postave pitanje, da se direktno informišu, razjasne svoje nedoumice i učestvuju u diskusiji.