Obavještenja

Master studije (dvogodišnje)
Naučna tribina CANU - "DEMOKRATIZACIJA NA BALKANU"

Pozivaju se studenti master i doktorskih studija da prisustvuju naučnoj tribini prof. dr Đanluke Pasarelija na temu "DEMOKRATIZACIJA NA BALKANU". Tribina će biti održana u srijedu 14. februara u 12h u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ulica Rista Stijovića 5.

Prof. dr Đanluka Pasareli doktorirao je na Univerzitetu u Sijeni 2007. godine, u oblasti evropskih i korporativnih politika. Od 2012. godine je angazovan na Univerzitetu Sapienza u Rimu, gdje od 2022. godine radi u zvanju redovnog profesora. U periodu od 2002. do 2012. godine radio je na Univerzitetu u Bolonji. Predsjedava Komitetom za nagrade Fondacije Matej Dogan u oblasti politicke sociologije Evropskog konzorcijuma za politikoloska istrazivanja od 2021. godine i od iste godine je clan Izvrsnog komiteta pomenutog konzorcijuma. Urednik je edicije knjiga po imenu Predsjednicka politika. U periodu od 2012. do 2015. godine bio je mladi koordinator za istrazivanje u okviru projekta Izborni sistemi, stranke i kandidati u ltaliji: 1987-1994. godina, kojije finansiran od strane Americke nacionalne naucne fondacije. Tokom 2012. godine u okviru Univerziteta Kalifomija angazovan je kao gostujuci naucnik pod mentorstvom Metjua S. Sugarta i Elisa S. Krausa. U periodu od 2009. do 2013. godine na Univerzitetu u Bolonji, odsjeku za politicke nauke, bio je mladi koordinator na PRIN 2009 projektu pod nazivom Izborni sistemi, politicke stranke i politicki kadrovi u Jtaliji: 1987-2008. Pored Univerziteta Sapienza u Rimu, u oblastima medunarodnih odnosa, komparativne politike i politickih nauka, profesor Pasareli se usavrsavao na Univerzitetu u Pitsburgu (Pensilvanija, SAD), u oblasti evropske i italijanske politike, kao i na Univerzitetu u Lilu (Francuska), u oblasti italijanske politike s akcentom na parlamentarizam i populizam. Dobitnik je prestizne nagrade Karla Marija Santoro (2009) za najbolje predstavljen rad na Godisnjoj konferenciji italijanskog udruzenja politickih nauka, ciji je clan od 2004. godine. Autor je brojnih knjiga i naucnih clanaka od kojih je vazno izdvojiti: Predsjednik republike u Italiji (2022), Prezidencijalizacija politickih partija na Zapadnom Balkanu (2019), Salvinijeva liga, krajnja desnica vlade (2018), Predsjednici republike. Uporedivanje oblika vlasti (2010). Profesor govori italijanski, engleski, francuski i portugalski jezik.