Obavještenja

Osnovne studije
Raspored predavanja - Obavještenje

Obavještavaju se studenti da se u prilogu nalazi raspored predavanja za sedmicu počevši od 15.11.2023. godine.