Obavještenja

Osnovne studije
Konkurs za izbor u akademsko zvanje

Na Fakultetu pravnih nauka raspisan je konkurs za izbor u akademsko zvanje iz međunarodnopravne naučne oblasti.
Više detalja je dostupno u konkursu.