Obavještenja

Master studije (dvogodišnje)
Master rad - uvid javnosti

Obavještava se javnost da će master rad na temu "Ljudska prava i internet u svijetlu prakse Evropskog suda za ljudska prava", studenta master studija Fakulteta pravnih nauka Jovana Jablana (21/027), biti na uvidu javnosti 15 dana od 15. do 30. septembra.