Obavještenja

Osnovne studije
Apsolventski rok - Obavještenje

Pravo prijave apsolventskog roka imaju studenti kojima su do okončanja osnovnih studija, odnosno do odbrane specijalističkog rada, ostala nepoložena dva ispita.

Prijave vršiti na e-mail adresu: fpn@udg.edu.me, najkasnije do 17. septembra 2023. godine do 23:59. Prijave dostavljene nakon ovog roka neće biti razmatrane.

Prijava treba da sadrži: (i) ime, prezime i broj indeksa, (ii) tačan naziv predmeta koji se prijavljuje, (iii) skeniranu uplatnicu.

Nadoknada za ispit u apsolventskom roku, shodno odluci Uprave, utvrđena je prema shemi: zbir ECTS kredita pomnožena sa 25 eura.

Ispiti u apsolventskom roku biće održani 28. septembra i 29 septembra u terminima koji će biti posebno naznačeni.