Obavještenja

Master studije
Konkurs Za Upis Na Dvogodišnje Akademske Master Studije

Raspisuje se Konkurs za upis na dvogodišnje akademske master studije Fakulteta pravnih nauka.
Pravo prijave na konkurs za upis na dvogodišnje master studije imaju studenti koji su stekli odgovarajuću kvalifikaciju VI podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija (diploma osnovnih studija u obimu od najmanje 180 ECTS kredita), iz odgovarajuće oblasti nauka.

SMJEROVI:
1. Pravosuđe i javna uprava sa modulima: a) Građanskopravni modul; b) Krivičnopravni modul; c) Upravnopravni modul;

2. Međunarodno pravo sa modulima: a) Pravo EU; b) Međunarodnopravni; c) Međunarodno i evropsko pravo.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:
- Uvjerenje o prethodno završenim studijama
- Kopija lične karte
- Dvije fotografije
- Popunjen ŠV obrazac, u dva primjerka (popunjavanje prilikom prijave)
- Popunjen prijavni formular (popunjavanje prilikom prijave).

Prijavljivanje kandidata za upis na master studije vrši se svakim radnim danom od 11. septembra do 15. oktobra 2023. godine u terminu od 10-14h u Staklenoj sali Fakulteta pravnih nauka.
NAPOMENA: Dodatne informacije (u pogledu Nastavnog plana i programa, visine školarine i drugih pitanja) zainteresovani kandidati mogu dobiti putem mail-a: ps.fpn@udg.edu.me)