Obavještenja

Osnovne studije
Specijalistički Radovi Na Uvid Javnosti

Odlukom NNV-a na uvid javnosti u biblioteci UDG na sedam dana nalaze se specijalistički radovi:
1. Maje Pavićević, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo pod nazivom "Pojam, značaj i razvoj poslovne etike".
2. Dine Šukurice, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo pod nazivom "Profesionalni etički kodeksi".
3. Rade Perović, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo pod nazivom "Neutralnost u ratu".
4. Sabina Suljovića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo pod nazivom "Zabrana diskriminacije na radu u pravu Evropske unije sa posebnim osvrtom na starija lica".
5. Filipa Gardaševića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo pod nazivom " Primjena konzularnog prava u slučaju Jadhav".