Obavještenja

Master studije (dvogodišnje)
Prijava ispita u ljetnjem semestru - prva godina master studija

Obavještavaju se studenti prve godine master studija da će prijava ispita u ljetnjem semestru biti otvorena od 8. do 12. juna. Studenti su dužni u navedenom roku prijaviti ispite. U slučaju tehničkih problema student je dužan u navedenom roku poslati mail na adresu ps.fpn@udg.edu.me i navesti ime, prezime, broj indeksa i predmete koje prijavljuje.