Obavještenja

Prijava tema specijalističkih radova

Teme specijalističkih radova, odobrene od strane mentora, studenti mogu prijaviti do 16. maja u 13:00h. Pored uredno popunjene prijave, neophodno je da studenti dostave i potvrdu da su izmirili svoje finansijske obaveze na ime školarine, izdatu od strane Finansijske službe.

Prijavni formular se nalazi u prilogu.

Student bira temu specijalističkog rada u okviru jedne oblasti iz studijskog programa postdiplomskih specijalističkih studija. Predmetni nastavnici mogu da predlažu teme specijalističkih radova, koje prezentuju studentima u okviru redovnih časova. Nastavnik može prihvatiti temu koju je predložio student ukoliko ocijeni da ona ispunjava potrebne uslove.

NAPOMENA: Navedenu dokumentaciju, studenti su obavezni dostaviti koleginici Miljani Rakočević (I sprat).

Povezani fajlovi: