Obavještenja

Odbrana master rada Anja Radonjić

Javna odbrana master rada ,,Sloboda kretanja radnika u pravu Evropske unije, sa osvrtom na praksu Suda pravde EU" kandidatkinje Anje Radonjić će se održatiu četvrtak, 5. maja, sa početkom u 13 h u amfiteatru A3.