Obavještenja

Predaja specijalističkih radova

Obavještavaju se studenti da se finalne verzije specijalističkih radova mogu predati isključivo 4. oktobra 2021. godine. Radovi se dostavljaju u periodu od 10-14h, kod Miljane Rakočević (uprava Fakulteta pravnih nauka). Uz specijalistički rad odštampan u pet primjeraka, studenti su u obavezi da, u skladu sa Pravilnikom o izradi i odbrani specijalističkog rada, dostave sljedeću dokumentaciju: 1)Potvrda o izmirenim finansijskim obavezama prema Fakultetu koju izdaje Služba finansija (finansije@udg.edu.me); 2)Potvrda o položenim ispitima sa osnovnih studija koju izdaje Studentska služba (studenstka.sluzba@udg.edu.me); 3)Potvrda o povratku ključa od ormarića koju izdaje tehnička služba Univerziteta (portirnica); 4)Potvrda o povratku knjiga u biblioteku (biblioteka@udg.edu.me). [b]Kandidati su dužni da dostave i pisanu saglasnost mentora na tekst specijalističkog rada, kao i da na CD-u dostave elektronsku verziju specijalističkog rada i kratku biografiju sa osnovnim biografskim podacima. Za sva pitanja, studenti mogu kontaktirati koordinatora studija Alena Adrovića(alen.adrovic@udg.edu.me).