Obavještenja

blog-img
Prvi udžbenik iz oblasti crnogorskog prekršajnog prava - prof. dr Emir Ćorović

Prvi udžbenik iz oblasti crnogorskog prekršajnog prava, autora prof. dr Emira Ćorovića, objavljen je na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica, u okviru edicije Pravna misao. Udžbenik je prvenstveno namijenjen studentima prava ali i svima onima koji se prekršajnim pravom bave u praksi, budući da su pojedina pitanja detaljnije obrađena i problematizovana.