Obavještenja

Nastavak online nastave i otkazivanje kolokvijuma za narednu sedmicu

Shodno mjerama koje su danas donijete u cilju suzbijanja pandemije COVID-19, a koje je objavilo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, svi kolokvijumi koji su zakazani za narednu sedmicu (5 – 11. aprila), biće otkazani.


Na ovim predmetima završni ispit će nositi ukupan broj poena koji se odnosi na ispitne aktivnosti, odnosno ukupan broj poena koji, shodno pravilima ocjenjivanja koja su objavljena na početku semestra, nose kolokvijum i završni ispit. Na primjer, ukoliko je predviđeno da na predmetu kolokvijum nosi 30, a završni ispit 40 poena, u novonastaloj situaciji, završni ispit će nositi 70 poena.Ovo se odnosi samo na kolokvijume koji su planirani za narednu sedmicu, a odluka o održavanju kolokvijuma koji su zakazani za period nakon 11. aprila, će zavisiti od mjera za suzbijanje pandemije, koje će biti na snazi u narednom periodu.


Ponašajte se odgovorno i poštujte sve donijete mjere.