Twitter feed
Najnovija obavještenja

Prijava ispita za vanredni ispitni rok
Opširnije: Prijava ispita za vanredni ispitni rok

Obavještavaju se studenti da će prijava ispita za vanredni ispitni rok biti organizovana od 3. do 12. avgusta 2020. godine.

Vanredni ispitni rok će biti organizovan od 7. do 12. septembra 2020. godine.

Raspored ispita će biti objavljen nakon završetka prijave.

Studenti ispite prijavljuju popunjavanjem formulara u prilogu, i slanjem na mejl fpn@udg.edu.me, najkasnije do 12. avgusta 2020. godine u 23:59:59h.
Studenti su u obavezi da ispite koriste svoj udg mejl nalog za prijavu ispita u vanrednom roku.
Uz prijavni formular, studenti dostavljaju dokaz o uplati. Polaganje ispita u vanrednom roku se plaća 12.5 EUR po ECTS kreditu. Studenti su u obavezi da, kao svrhu plaćanja, navedu sljedeće: "Prijava za vanredni ispitni rok 2019/2020. godine".

Student može prijaviti bilo koji ispit koji je prijavio i slušao tokom 2019/2020. godine. Ne postoji ograničenje broja predmeta koje student može prijaviti za avgustovski rok.
Prijavljivanje ispita koje student nije slušao tokom 2019/2020. godine, povlači disciplinsku odgovornost.

Studenti nemaju mogućnost naknadne promjene prijavljenih predmeta.

Specijalistički radovi na uvid javnosti

Odlukom NNV-a na uvid javnosti u biblioteci UDG na sedam dana nalaze se specijalistički radovi:

1. Milene Popović, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Pravosudni, pod nazivom “Saučesništvo u prekršaju”;

2. Elizabete Dušević, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Zabrana ropstva i prinudnog rada u međunarodnom i evropskom pravu”.

Raspored ispita SS - III rok

Obavještavaju se studenti specijalističkih studija da je u download sekciji dostupan raspored ispita u III roku ljetnjeg semestra 2019/20. godine.

Izmijenjeni raspored ispita u ljetnjem semestru - II rok

Nakon inicijative studenata Fakulteta pravnih nauka o prolongiranju II ispitnog roka, a cijeneći navedene razloge, Dekan Fakulteta je odobrio prolongiranje ispitnog roka.

Novi raspored ispita dostupan je u DOWNLOAD sekciji.

Raspored ispita u ljetnjem semestru 2019/20. godine - II rok

Obavještavaju se studenti specijalističkih studija da je u download sekciji dostupan raspored završnih ispita u II roku ljetnjeg semestra 2019/20. godine.
Obavještenja
 
Prijava ispita za vanredni ispitni rok
Obavještavaju se studenti da će prijava ispita za vanredni ispitni rok biti organizovana od 3. do 12. avgusta 2020. godine.

Vanredni ispitni rok će biti organizovan od 7. do 12. septembra 2020. godine.

Raspored ispita će biti objavljen nakon završetka prijave.

Studenti ispite prijavljuju popunjavanjem formulara u prilogu, i slanjem na mejl fpn@udg.edu.me, najkasnije do 12. avgusta 2020. godine u 23:59:59h.
Studenti su u obavezi da ispite koriste svoj udg mejl nalog za prijavu ispita u vanrednom roku.
Uz prijavni formular, studenti dostavljaju dokaz o uplati. Polaganje ispita u vanrednom roku se plaća 12.5 EUR po ECTS kreditu. Studenti su u obavezi da, kao svrhu plaćanja, navedu sljedeće: "Prijava za vanredni ispitni rok 2019/2020. godine".

Student može prijaviti bilo koji ispit koji je prijavio i slušao tokom 2019/2020. godine. Ne postoji ograničenje broja predmeta koje student može prijaviti za avgustovski rok.
Prijavljivanje ispita koje student nije slušao tokom 2019/2020. godine, povlači disciplinsku odgovornost.

Studenti nemaju mogućnost naknadne promjene prijavljenih predmeta.
03
Avgust
 
Specijalistički radovi na uvid javnosti
Odlukom NNV-a na uvid javnosti u biblioteci UDG na sedam dana nalaze se specijalistički radovi:

1. Milene Popović, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Pravosudni, pod nazivom “Saučesništvo u prekršaju”;

2. Elizabete Dušević, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Zabrana ropstva i prinudnog rada u međunarodnom i evropskom pravu”.
11
Jul
 
Raspored ispita SS - III rok
Obavještavaju se studenti specijalističkih studija da je u download sekciji dostupan raspored ispita u III roku ljetnjeg semestra 2019/20. godine.
03
Jul
 
Izmijenjeni raspored ispita u ljetnjem semestru - II rok
Nakon inicijative studenata Fakulteta pravnih nauka o prolongiranju II ispitnog roka, a cijeneći navedene razloge, Dekan Fakulteta je odobrio prolongiranje ispitnog roka.

Novi raspored ispita dostupan je u DOWNLOAD sekciji.
28
Jun
 
Raspored ispita u ljetnjem semestru 2019/20. godine - II rok
Obavještavaju se studenti specijalističkih studija da je u download sekciji dostupan raspored završnih ispita u II roku ljetnjeg semestra 2019/20. godine.
21
Jun
Arhiva obavještenja
Datum Naslov
19. 06. 20. Online predavanje - webinar Opširnije
17. 06. 20. Predaja specijalističkih radova Opširnije
16. 06. 20. Info dan Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore Opširnije
09. 06. 20. Prijave tema specijalističkih radova Opširnije
25. 05. 20. Raspored ispita u ljetnjem semestru 2019/20. godine - I rok Opširnije
Aktuelno na fakultetu
 
08
Jul
Online predavanje "Različitosti, naš kvalitet"
U nastavku se nalaze linkovi na kojima možete pogledati izlaganje panelista u okviru online predavanja "Različitosti, naš kvalitet" i predstavljanje nagrađenih eseja.
Predavači: prof. dr Nebojša Vučinić – Redovan profesor Pravnog fakulteta UCG, mr Siniša Bjeković – Ombudsman i mr Bojan Božović – Asistent Pravnog fakulteta UDG.

Predavanje panalista: https://youtu.be/WLPzQcIv99I
Predstavljanje eseja: https://youtu.be/dGP29_A4NVQ
 
07
Februar
Saradnja sa Centrom za posredovanje Crne Gore
Dana 07.02.2020. godine Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica i Centar za posredovanje Crne Gore potpisali su Memorandum o saradnji kojim su definisane zajedničke aktivnosti. Prilikom potpisivanja Memoranduma dogovorena je saradnja na planu organizovanja zajedničkih tribina i programa obuke. Osnovni cilj Memoranduma je da osigura kvalitetnije pravničko obrazovanje za studente na jednoj, te promociju alternativnih načina rješavanja sporova na drugoj strani.
 
31
Januar
Pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita
Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica organizuje Pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita, počev od 29. februara 2020. godine. Posebna pažnja posvetiće se praktičnom dijelu nastave, u okviru koga će polaznici imati priliku da uvježbaju pisanje presuda i podnesaka.

Predavači: prof. dr Zoran Stojanović, prof. dr Miodrag Orlić, prof. dr Vuk Radović, doc. dr Igor Vujović, Petar Stojanović (sudija Vrhovnog suda CG), Vesna Begović (sudija Vrhovnog suda CG), doc. dr Slobodan Stojanović (advokat), Branka Lakočević (predsjednica Upravnog suda CG), Zoran Radović (sudija Osnovnog suda u Podgorici), dr Milica Kovač-Orlandić, mr Bojan Božović.

Cijena Pripremne nastave za polaganje pravosudnog ispita iznosi 300,00 €. Cijena kursa za kandidate koji su diplomirali na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica iznosi 250,00 €. Kandidati navedene iznose mogu platiti u dvije jednake rate.
Kontakt: 020/410-708; 069 336 940, e-mail: milica.kovac@udg.edu.me