Twitter feed
Najnovija obavještenja

Raspored kolokvijuma - Međunarodno i evropsko pravo

Obavještavaju se studenti specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, da će kolokvijumi biti održani prema sljedećem rasporedu:

I) Diplomatsko i konzularno pravo:
- I kolokvijum 10.03. u 18.45h u A1;
- II kolokvijum 07.04. u 18.45h u A1.

II) Međunarodno humanitarno pravo:
- I kolokvijum 17.03. u 17.00h u A1;
- II kolokvijum 21.04. u 17.00h u A1.

III) Politika proširenja EU:
- I kolokvijum 30.03. u 17.00h u S13;
- II kolokvijum 27.04. u 17.00h u S13.

Raspored nastave - VI sedmica
Opširnije: Raspored nastave - VI sedmica

U prilogu se nalazi raspored nastave na specijalističkim studijama u VI sedmici ljetnjeg semestra 2019/20. godine.

Specijalistički radovi na uvid javnosti

Odlukom NNV-a na uvid javnosti u biblioteci UDG na sedam dana nalaze se specijalistički radovi:

1. Dragane Pime, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Pravosudni, pod nazivom “Novčana kazna u prekršajnom pravu”;

2. Mirjane Marić, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Pravosudni, pod nazivom “Notarski zapisi i pravni poslovi u obaveznoj notarskoj formi”;

3. Nikole Ivoševića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Zaštita kulturnih dobara za vrijeme oružanih sukoba”.

Raspored nastave - V sedmica
Opširnije: Raspored nastave - V sedmica

U prilogu se nalazi raspored nastave na specijalističkim studijama u V sedmici ljetnjeg semestra 2019/20. godine.

Prijava ispita - ljetnji semestar

Obavještavaju se studenti osnovnih studija da će prijava ispita biti otvorena u periodu 26.02-02.03.2020. godine.

Studenti su u obavezi da ispite prijave samostalno, putem studentskog panela.

Svi studenti koji budu imali tehničkih problema sa prijavom ispita, u obavezi su da se najkasnije do 02.03.2020. obrate koordinatoru studija putem mejla alen.adrovic@udg.edu.me.

Studenti koji u predviđenom roku ne prijave ispite ili se ne jave koordinatoru studija u obavezi su da plate nadoknadu na ime naknadne prijave ispita u iznosu od 30€.
Obavještenja
 
Raspored kolokvijuma - Međunarodno i evropsko pravo
Obavještavaju se studenti specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, da će kolokvijumi biti održani prema sljedećem rasporedu:

I) Diplomatsko i konzularno pravo:
- I kolokvijum 10.03. u 18.45h u A1;
- II kolokvijum 07.04. u 18.45h u A1.

II) Međunarodno humanitarno pravo:
- I kolokvijum 17.03. u 17.00h u A1;
- II kolokvijum 21.04. u 17.00h u A1.

III) Politika proširenja EU:
- I kolokvijum 30.03. u 17.00h u S13;
- II kolokvijum 27.04. u 17.00h u S13.
06
Mart
 
Raspored nastave - VI sedmica
U prilogu se nalazi raspored nastave na specijalističkim studijama u VI sedmici ljetnjeg semestra 2019/20. godine.
06
Mart
 
Specijalistički radovi na uvid javnosti
Odlukom NNV-a na uvid javnosti u biblioteci UDG na sedam dana nalaze se specijalistički radovi:

1. Dragane Pime, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Pravosudni, pod nazivom “Novčana kazna u prekršajnom pravu”;

2. Mirjane Marić, studentkinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Pravosudni, pod nazivom “Notarski zapisi i pravni poslovi u obaveznoj notarskoj formi”;

3. Nikole Ivoševića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo, pod nazivom “Zaštita kulturnih dobara za vrijeme oružanih sukoba”.
25
Februar
 
Raspored nastave - V sedmica
U prilogu se nalazi raspored nastave na specijalističkim studijama u V sedmici ljetnjeg semestra 2019/20. godine.
28
Februar
 
Prijava ispita - ljetnji semestar
Obavještavaju se studenti osnovnih studija da će prijava ispita biti otvorena u periodu 26.02-02.03.2020. godine.

Studenti su u obavezi da ispite prijave samostalno, putem studentskog panela.

Svi studenti koji budu imali tehničkih problema sa prijavom ispita, u obavezi su da se najkasnije do 02.03.2020. obrate koordinatoru studija putem mejla alen.adrovic@udg.edu.me.

Studenti koji u predviđenom roku ne prijave ispite ili se ne jave koordinatoru studija u obavezi su da plate nadoknadu na ime naknadne prijave ispita u iznosu od 30€.
25
Februar
Arhiva obavještenja
Datum Naslov
24. 02. 20. Predavanje potpredsjednika Evropskog suda za ljudska prava Opširnije
22. 02. 20. Izmijenjeni raspored nastave - IV sedmica Opširnije
17. 02. 20. Studentska praksa Opširnije
14. 02. 20. Raspored nastave - III sedmica Opširnije
13. 02. 20. Panel diskusija "Evropska integracija Crne Gore i prilike predsjedavanja Hrvatske Savjetu Evropske unije u kontekstu politike proširenja" Opširnije
Aktuelno na fakultetu
 
07
Februar
Saradnja sa Centrom za posredovanje Crne Gore
Dana 07.02.2020. godine Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica i Centar za posredovanje Crne Gore potpisali su Memorandum o saradnji kojim su definisane zajedničke aktivnosti. Prilikom potpisivanja Memoranduma dogovorena je saradnja na planu organizovanja zajedničkih tribina i programa obuke. Osnovni cilj Memoranduma je da osigura kvalitetnije pravničko obrazovanje za studente na jednoj, te promociju alternativnih načina rješavanja sporova na drugoj strani.
 
31
Januar
Pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita
Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica organizuje Pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita, počev od 29. februara 2020. godine. Posebna pažnja posvetiće se praktičnom dijelu nastave, u okviru koga će polaznici imati priliku da uvježbaju pisanje presuda i podnesaka.

Predavači: prof. dr Zoran Stojanović, prof. dr Miodrag Orlić, prof. dr Vuk Radović, doc. dr Igor Vujović, Petar Stojanović (sudija Vrhovnog suda CG), Vesna Begović (sudija Vrhovnog suda CG), doc. dr Slobodan Stojanović (advokat), Branka Lakočević (predsjednica Upravnog suda CG), Zoran Radović (sudija Osnovnog suda u Podgorici), dr Milica Kovač-Orlandić, mr Bojan Božović.

Cijena Pripremne nastave za polaganje pravosudnog ispita iznosi 300,00 €. Cijena kursa za kandidate koji su diplomirali na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica iznosi 250,00 €. Kandidati navedene iznose mogu platiti u dvije jednake rate.
Kontakt: 020/410-708; 069 336 940, e-mail: milica.kovac@udg.edu.me
 
12
Septembar
Prijem studenata
Obavještavaju se studenti Fakulteta pravnih nauka da su utvrđeni termini konsultacija sa Sekretarom Alenom Adrovićem, shodno sljedećem rasporedu:
- ponedjeljakom od 10 do 12h;
- srijedom od 10 do 12h.

Mole se studenti da se za konsultacije, predavanje studentskih molbi i druga pitanja, pridržavaju navedenog rasporeda.