Predavači

Saradnik iz prakse
Vesna Medenica

Rođena je 17.07.1957.godine u Kolašinu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Kolašinu. 1976-1980. godine diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta "Veljko Vlahović" u Titogradu. 27.04.1982.godine položila pravosudni ispit u Beogradu. Pripravnički staž obavila je u Opštinskom sudu u Kolašinu. Nakon obavljenog stručno-saradničkog staža, 1982.godine, izabrana je za sudiju Opštinskog suda u Kolašinu. 1986.godine imenovana je za opštinsku javnu tužiteljku gdje je funkciju obavljala u dva mandata. 1993.godine imenovana je za zamjenicu Višeg državnog tužioca u Podgorici, gdje je funkciju obavljala u dva mandata. 2001.godine izabrana je za sudiju Višeg suda u Podgorici, od strane Skupština Republike Crne Gore. Od jula 2003.godine do decembra 2007.godine imenovana je za vrhovnu državnu tužiteljku Crne Gore. U periodu od 29.06.2004.godine do 19.12.2007. godine obavljala je funkciju predsjednice Tužilačkog savjeta Crne Gore. 19.12.2007.godine izabrana je za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore, od strane Skupštine Crne Gore, na prijedlog Predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine i predsjednika Vlade. U periodu od 18.04.2008.godine do 02.07.2014.godine obavljala je funkciju predsjednice Sudskog savjeta Crne Gore u dva mandata. Od strane Sudskog Crne Gore, na jednoglasni predlog Opšte sjednice Vrhovnog suda Crne Gore, izabrana je za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore za period od 26.07.2014.godine -16.07.2019.godine. Na XI sjednici Sudskog savjeta, održanoj 16. jula 2019.godine, jednoglasno je izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda. Postupa kao predsjednica vijeća u Krivičnom odjeljenju Vrhovnog suda Crne Gore.
 
Stručno se usavršavala za oblast trgovine ljudima na američkom Univerzitetu "Johns Hopkins" u Vašingtonu, SAD ("Capacity building program to combat trafficking in persons, South-East European Program"). U periodu od četiri godine učestvovala je u projektu britanske organizacije "Save the children" gde je i kao zamjenica tužioca i sudija za maloljetnike dala puni doprinos reformi maloljetničkog pravosuđa i bila predsjednica Odbora za južnu regiju. Idejni je inicijator izrade dvije Monografije o crnogorskom sudstvu ,  kao i organizator Konferencije povodom obilježavanja jubileja - 220 godina od donošenja Zakonika Opščeg crnogorskog i brdskog i uspostave 29. oktobra 1798. godine Praviteljstva suda crnogorskog i brdskog, kao i 130 godina od usvajanja Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru. U septembru 2016. godine, organizovala je Konferenciju vrhovnih sudova članica Evropske unije i država kandidata za članstvo, povodom obilježavanja decenije od obnove crnogorske nezavisnosti i hiljadu godina državnosti. U svom dugogodišnjem radu, objavila je više stručnih tekstova i referata i bila predavač na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama i savjetovanjima. Predavač je u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u okviru kontinuirane obuke na temu "Rukovođenje sudom". Takođe, predavač je na Pravnom fakultetu u Podgorici (UCG), Pravnom fakultetu na Univerzitetu Donja Gorica i Policijskoj akademiji, na osnovu aktivnosti predviđenih Memorandumima o saradnji.  
Aktivna je članica Udruženja za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore.

 

U funkciji vrhovne državne tužiteljke, uspostavila je međunarodnu saradnju sa tužilaštvima u okruženju potpisavši brojne bilateralne sporazume: Sporazum o saradnji sa hrvatskim Državnim odvjetništvom, Sporazum o ustupanju dokaza u predmetima ratnih zločina kao prvim sporazumom ove vrste na prostorima Balkana sa Republičkim javnim tužilaštvom Srbije, Tužilaštvom za ratne zločine Srbije, Tužilaštvom–Tužiteljstvom Bosne i Hercegovine, Republičkim javnim tužilaštvom Makedonije, tužilaštvom Republike Albanije, Generalnim tužilaštvom Ruske Federacije i Generalnim tužilaštvom Ukrajine.

U 2017. godini, Vrhovni sud Crne Gore je postao član Mreže najviših sudova pri Evropskom sudu za ljudska prava. Učesnica je brojnih nacionalnih i regionalnih okruglih stolova i konferencija, kao i međunarodnih konferencija, koje okupljaju predsjednike najviših sudova Evropske unije.
Aktivno učestvuje u radu međunarodnih tijela - Mreže predsjednika vrhovnih sudova  Evropske unije, Udruženja ACA-Europe, i Konferencije predsjednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope.Članica je Izvršnog odbora Instituta za kulturalnu diplomatiju (ICD) u Berlinu.
 

Dobitnica Povelje Opštine Kolašin za dugogodišnji javni rad za 2013. godinu, Spomen medalje Saveza udruženja boraca i antifašista Crne Gore, dodijeljene povodom 70 godina Trinaestojulskog ustanka.Vesna Medenica
Predmeti
Kontakt podaci