Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2

dr Vera Leko

dr Vera Leko
Prof. dr Vera Leko je 1963 zavrsila Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu (dipl. ek.) a 1984 magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tri godine kasnije doktorirala je na istom fakultetu.

Prof. dr Vera Leko radila je na naučno-istraživačkim i primijenjenim projektima iz različitih oblasti računovodstva, procjene vrijednosti preduzeća, finansijske konsolidacije, prestrukturiranja preduzeća, ekonomsko-finansijske revizije i revizije javnih prihoda i rashoda u okviru Ekonomskog instituta i Deloitte & Touche (strateškog partnera Instituta). Aktivno je uključena u timove koji rade na harmonizaciji propisa Republike Srbije sa EU iz oblasti revizije i računovodstva i obrazovanja revizora i računovođa. Bila je član ekspertske grupe prvog Zakona o reviziji. Profesor je po pozivu na više fakulteta Univerziteta u Beogradu.Na Univerzitetu Donja Gorica angažovana je na predmetu Finansijsko pravo.

Njen radni angažman je vezan za više institucija, i to:
2008-2013 - Advisers, Beograd, ovlašćeni revizor;
2008-2009 - EKI revizija, Beograd, predsjednik preduzeća;
1989-2007 - Ekonomski institut, Beograd i to 1989-1997. kao naučni savjetnik, 1997-2005. kao direktor Instituta i 2005-2007. kao naučni savjetnik i savjetnik direktora;
1993-1999 Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, profesor;
1997-danas Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, profesor;
1993-1999 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, profesor;
1991-1998 Deloitte & Touche, Beograd, Senior Manager;
1996-1999 Kurs za samostalne računovođe i revizore, Beograd, predavač;
1963-1989 Ekonomska škola, Beograd, profesor.

Autor je većeg broja udžbenika i knjiga iz oblasti računovodstva i javnih finansija – budžetsko računovodstvo i državna revizija. Radovi koji su objavljeni u zbornicima, renomiranim stručnim časopisima i koji su saopšteni na međunarodnim i domaćim skupovima, tretiraju uglavnom probleme iz oblasti kojima se dr Vera Leko bavi.

Knjige i monografije:

• Organizacija računovodstva i AOP (1985)
• Finansijsko računovodstvo (1987)
• Računovodstvo banaka, trgovinskih i poljoprivrednih organizacija (1990)
• Računovodstvo i poreski bilans (1994)
• Računovodstvo proizvodnih preduzeća (1995)
• Računovodstvo trgovinskih preduzeća (1997)
• Primenjeno računovodstvo bankarskih i osiguravajućih organizacija (1998)
• Procena vrednosti kapitala (1997) – koautor
• Metodologija budžetskog računovodstva (2003)
• Prof. dr Vera Leko, dr Aleksandar Zeremski, Danica Leko: Kontrola i revizija javnih finansija, časopis "Industrija", Beograd, 2007., broj 4/2007
• Prof. dr Vera Leko, dr Aleksandar Zeremski, Danica Leko: Revizija budžeta kao instrument kontrole javnih finansija, časopis "Revizor", Beograd, 2007., broj 40/2007
• Metodologija državne revizije javnih sredstava (2008) – koautor
• Računovodstvo i revizija preduzeća javnog sektora (2012)

RADOVI KOJI SU SAOPŠTENI NA MEĐUNARODNIM SKUPOVIMA:

• Expert System for Accounting Statement Analysis, rad i saopštenje na 14th Congress of European Accounting Association, Maastricht, Netherlands (1991)
• New Program of Accounting Education in Yugoslavia, rad i saopštenje na 15th Congress of European Accounting Association, Madrid, Spain (1992)
• Accounting Issues Relating to Transition of Yugoslav Economy, rad i saopštenje na 18th Congress of European Accounting Association, Birmingham, UK (1995)
• The New Accounting Regulation in the Federal Republic of Yugoslavia, 20th Congress of European Accounting Association, Graz, Austria (1997)
• Financing the Agribusiness corporation growth, rad publikovan u Zborniku ''Financing the Agribusiness Sector, trends and perspectives'', i saopšten na međunarodnom naučnom skupu EAAE – European Association of Agricultural Economists, Subotica, SRJ (1999)
• Prof. dr Vera Leko, dr Danica Leko: Kontrola javnih finansija, Konferencija Udruženja internih revizora Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2012

RADOVI KOJI SU SAOPŠTENI NA DOMAĆIM SKUPOVIMA:

• Managing of the expenditures, according to their nature – variable or fixed (1998)
• Organizacija finansijske funkcije u malim i srednjim preduzećima (1990)
• Računovodstvo u funkciji upravljanja (1991)
• Redovni bilans u funkciji revizije i procene vrednosti preduzeća (1993)
• Uloga poljoprivrednog računovodstva u postupku obračuna troškova proizvodnje (1996)
• Harmonizacija prava revizije i revizija u SRJ i Evropskoj uniji (1996)
• Procena vrednosti kapitala JP ''Elektroprivreda Srbije'' (1997)
• Izveštaj o preduzeću za potrebe potencijalnog investitora (1998)
• Metodologija procene vrednosti preduzeća (1998)
• Finansijski izveštaji banaka (1998)
• Uloga državne revizije (2005)
• Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor – Izveštavanje na gotovinskoj i obračunskoj osnovi (2010)
• Kontrola javnih finansija (2012)
• dr Vera Leko: Interna revizija u funkciji upravljanja javnim finansijama, Druga Konferencija Udruženja internih revizora Srbije, Beograd, 2013

OSTALO:

• Član Upravnog odbora Čačanske banke, Čačak
• Predsednik Revizorskog odbora Čačanske banke, Čačak
• Član Nadzornog odbora Srpske književne zadruge, Beograd
• Član Evropskog udruženja računovođa (European Association of Accounting – EAA)
• Član Saveza ekonomista Srbije