Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2

mr Milana Čabarkapa

mr Milana Čabarkapa
Milana Čabarkapa-Macanović rođena je 9. marta 1986. godine u Pljevljima, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju kao nosilac Luče I. Zvanje bachelora (prosječna ocjena 9.14) i specijaliste pravnih nauka (prosječna ocjena 10.00) stekla je na Pravnom fakultetu UCG. Za vrijeme studija, učestvovala je na takmičenjima u besjedništvu i moot court takmičenjima na regionalnom i međunarodnom nivou, na kojima je postigla značajan uspjeh (drugo mjesto na nacionalnom takmičenju u besjedništvu studenata Pravnog fakulteta UCG (2006), prvo mjesto na ekipnom moot court takmičenju iz Međunarodnog humanitarnog prava ( Sarajevo, 2007), na kojem je dobila i nagradu za najboljeg govornika, trener tima Pravnog fakulteta UCG na regionalnom moot court takmičenju iz oblasti ljudskih prava (Beograd, 2008)). Uspješno je završila školu evropskih integracija ASSEI 2007 u Beogradu, kao i dva internship programa, u NDI Crna Gora i Sekretarijatu za zakonodavstvo Vlade Crne Gore. Učestvovala je u radu HUMSEC ljetnje akademije u Gracu, kao i na HUMSEC konferenciji održanoj u Beogradu 2008. godine. Bila je jedan od članova redakcije studentskog magazina „Studentski Tribune“. U Udruženju pravnika Crne Gore bila je član Upravnog odbora, kao i sekretar sekretarijata redakcije časopisa za pravnu teoriju i praksu „Pravni zbornik“.
Postidplomske magistarske studije iz oblasti „Pravo Evropske unije“ završila je na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica, odbranivši tezu: „Kompanijsko pravo Evropske unije: razvoj i uticaj na pravne sisteme država članica Unije i Crne Gore“, sa izuzetnim uspjehom (ocjena A). Trenutno je na doktorskim akademskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (poslovnopravna uža naučna oblast).
Zaposlena je u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, kao sekretarka Leksikografskog centra (od 2017. godine). Od 2011. godine angažovana je na Fakultetu pravnih nauka UDG kao saradnica u nastavi, prvo na predmetima: Kompanijsko pravo, Trgovinsko pravo i Finansijsko pravo na osnovnim studijama, a zatim i na predmetu Nomotehnika na specijalističkim studijama. U dosadašnjoj radnoj karijeri bila je zaposlena i u NVO Centar za demokratsku tranziciju, na poziciji izvršnog direktora, kao i u Sekretarijatu za zakonodavstvo Vlade Crne Gore, kao viši savjetnik u okviru Sektora za propise iz oblasti političkog sistema.
Govori engleski, a služi se ruskim jezikom.

Objavljeni radovi/istraživanja:
2018 – Munir Podumljak, Milana Čabarkapa-Macanović, Public Procurement Systems in the Western Balkans: An Assessment of Integrity, Performance and Vulnerability to Capture – Country Report Montenegro, Partnership for Social Development, Zagreb

2016 – Milana Čabarkapa, Mirko Đuković, Bojan Božović, Zakonodavni postupak u Crnoj Gori – priprema, predlaganje, usvajanje, Stvaranje prava – pravni, ekonomski, sociološki i filosofski aspekti donošenja pravne norme u pravnom sistemu Crne Gore, UDG Fakultet pravnih nauka, Podgorica

2016 – Mirko Đuković, Milana Čabarkapa, Bojan Božović, Stvaranje prava u Evropskoj uniji, Stvaranje prava – pravni, ekonomski, sociološki i filosofski aspekti donošenja pravne norme u pravnom sistemu Crne Gore, UDG Fakultet pravnih nauka, Podgorica

2016 – Bojan Božović, Mirko Đuković, Milana Čabarkapa, Crnogorsko međunarodno privatno pravo na kraju XIX vijeka i danas, Stvaranje prava – pravni, ekonomski, sociološki i filosofski aspekti donošenja pravne norme u pravnom sistemu Crne Gore, UDG Fakultet pravnih nauka, Podgorica

2014 – Milka Puzigaća, Marijana Pajvančić, Milana Čabarkapa, Slavica Bajić, Drugo istraživanje o poznavanju i primjeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti u crnogorskim institucijama, Skupština Crne Gore, Odbor za rodnu ravnopravnost, Podgorica

2012 – Milana Čabarkapa, Vanja Škorić, Kako da utičemo na javne politike? Centar za demokratsku tranziciju, Podgorica, Crna Gora

2010 – Milana Čabarkapa, Tatjana Koprivica, Vodič kroz Vladu Crne Gore, Centar za demokratsku tranziciju, Podgorica, Crna Gora