Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2

dr Mirko Vasiljević

ŠKOLOVANJE
Mirko Vasiljević rođen je 11. oktobra 1949. godine, u selu Pravoševo, opština Prijepolje. Osnovnu školu završio je u rodnom selu, Mileševi i Prijepolju. Gimnaziju je završio u Novoj Varoši, kao najbolji učenik generacije. Pravni fakultet u Beogradu upisao je 1969. godine, gde je diplomirao juna 1973. godine kao odličan student. Na istom fakultetu je i magistrirao 1976. godine (tema: "Promenjene okolnosti i ugovor o građenju"<Wink> i doktorirao 1980. godine (tema: "Poslovodni organ"<Wink>.

PROFESIONALNA KARIJERA
Po diplomiranju radio je dve godine u Fabrici automobila u Priboju, u pravnoj službi, a za asistenta za Privredno pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu biran je 1975. godine. Za docenta za isti predmet biran je 1980. godine, za vanrednog profesora 1985. godine, a za redovnog profesora 1990. godine. Bio je prodekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u periodu 1985-1987. godine. Sada je redovni profesor Poslovnog i Kompanijskog prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Osnivač je predmeta Kompanijsko pravo na ovom fakultetu. Izabran je za dekana Pravnog fakulteta u Beogradu za školske 2004/2005. i 2005/2006. godinu, reizabran za drugi mandatni period 2006/2009. i drugi put reizabran za treći mandatni period 2009/2012. Govori francuski i engleski jezik, a služi se ruskim.

USAVRŠAVANJA I PREDAVANJA
Kao stipendista francuske Vlade proveo je školsku 1983/84. godinu na Pravnom fakultetu Pariz I - Sorbona (Panthéon-Sorbonne), specijalizirajući oblast privrednih (trgovačkih) društava, kao dela Trgovačkog (Poslovnog) prava. U više navrata bio je na jednomesečnim ili dvomesečnim studijskim boravcima u Parizu, Bernu, Poznanju, Hamburgu (Max-Planck Institute) i Londonu. Držao je predavanja na poslediplomskim studijama u Beogradu, Novom Sadu, Podgorici, Mariboru, Skoplju, Banja Luci i Hang Džou u Kini. Učestvovao je kao član ili predsednik u više komisija za odbranu magistarskih i doktorskih disertacija, od kojih je većinu vodio kao mentor.


KARIJERA ARBITRA
Predsednik Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Jugoslavije u dva mandata (1995-2001), a sada je arbitar u ovoj arbitraži pri Privrednoj komori Srbije i u više drugih institucionalnih arbitraža pri privrednim komorama: Ukrajina, Rumunija, Bugarska, Makedonija, Slovenija, Republika Srpska, Rusija. Član je Komisije za arbitražu Međunarodne trgovinske komore u Parizu. Potpredsednik je Izbranog suda Privredne komore Srbije. Predsednik je Suda časti Privredne komore Beograda.

PROFESIONALNE DUŽNOSTI
• Osnivač je i predsjednik Udruženja pravnika u privredi Jugoslavije (Srbije i Crne Gore), sada Srbije.
• Glavni je i odgovorni urednik časopisa Pravo i privreda, čiji je izdavač gornje udruženje.
• Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Arbitraža.
• Bio je član Saveznog pravnog saveta Jugoslavije i član Komisije za hartije od vrednosti i finansijsko tržište (1992-2001).
• Osnivač je godišnjih Susreta-kongresa pravnika u privredi Jugoslavije (sada Srbije), koji se tradicionalno održavaju svake godine u Vrnjačkoj Banji u poslednjoj dekadi maja (1991-2012 – dvadeset i jedan Susret) i okupljaju redovno svake godine oko hiljadu pravnika iz privrede, kao i afirmisane profesore iz zemlje i inostranstva.
• Član je Međunarodne akademije za uporedno pravo (International Academy of Comparative Law), sa sjedištem u Parizu (izabran juna 2007).
• Član je Predsedništva Udruženja pravnika Srbije i Predsedništva Saveza udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske.
• Izabran je za člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske (2008).
• Član je Poslovnog saveta Privredne komore Beograda (2008).
• Član je Ekonomskog saveta Patrijaršijskog upravnog odbora Srpske pravoslavne crkve (2010).
• Član je Upravnog odbora Zadužbine „Dositej Obradović“ (2012).


ODLIKOVANJA
Dobitnik je Ordena Svetog Save, Drugi red, (2007.).

UČEŠĆE NA KONGRESIMA
1. XVIII International Congress of Comparative Law, u organizaciji Međunarodne akademije za uporedno pravo, Vašington, 2010.
2. Private Law in Eastern Europe – Autonomous Developments or Legal Transplants?, u organizaciji Maks Plank Instituta za uporedno i međunarodno privatno pravo iz Hamburga i Instituta za istočno-evropsko pravo Pravnog fakulteta Univerziteta Kristijan Albreht iz Kila, Hamburg, (2009.).
3. The Impact of Uniform Law on National Law: Limits and possibilities; y organizaciji Međunarodne akademije za uporedno pravo, Meksiko, (2008.).
4. Trideset godina Zakona o obligacionim odnosima - de lege lata i de lege ferenda, Kragujevac, (2008.)
5. Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum (2008.)
6. The Lisbon Treaty – an (un)completed reform, Bugarska, (2008.).
7. Bicentennial Symposium of the French Code of Commerce, Pariz, (2007.)
8. Susreti pravnika u privredi Srbije sa međunarodnim učešćem, (1997-2008.)
9. Kopaonička škola prirodnog prava (1990-2007)
10. IOSCO kongres, Sidnej, 2000
11. ICCA kongres, (Međunarodna arbitraža), Nju Delhi, 2000
12. IOSCO kongres, Najrobi, 1998
13. IOSCO kongres, Tajpej, 1997
14. ICCA kongres, (Međunarodna arbitraža), Seul, 1996
15. IOSCO kongres, Montreal, 1996
16. IOSCO kongres, Tokio, 1994

ČLANSTVO U UPRAVNIM I NADZORNIM ODBORIMA
Bio je predsednik upravnog odbora kompanije „Simpo“ (1996-2002.). Bio je savetnik „Apatinske pivare Apatin“ i pivare „Čelarevo“. Bio je predsednik i član Nadzornog odbora koncerna zdrave hrane „Bambi“ - Požarevac i član Upravnog odbora „Luke Beograd“. Bio je Predsednik Upravnog odbora Centra za medijaciju Republike Srbije (2006-2008). Bio je savetnik Ekonomskog instituta u Beogradu (1995-1998).
Sada je član Upravnog odbora „Agrobanke“, Beograd i „Enepgoprojekt“. U ovim i brojnim drugim akcionarskim društvima radio je kao član ekspertskih timova za privatizaciju, preuzimanje ili dokapitalizaciju.

UČEŠĆE U PROJEKTIMA:
1. Rukovodilac ekspertskih timova za izradu više privrednih zakona, od kojih posebno treba izdvojiti:
a) Zakon o preduzećima (1996),
b) Zakon o svojinskoj transformaciji (1997),
v) Nacrt zakona o tržištu hartija od vrednosti (2001).
2. Učestvuje u višegodišnjem projektu Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom Evropske unije (pravni, ekonomski, politički i sociološki aspekt) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
3. Vodeći pravni ekspert za izradu važećeg Zakona o privrednim društvima Srbije (2004).
4. Za Vladu Republike Srbije pripremio je projekt Zakon o posebnim pravilima privatizacije javnih i komunalnih preduzeća i projekt osnivanja Nacionalnog privatizacionog fonda Republike Srbije (2006).
5. Konstituisanje Srbije kao moderne pravne države (1993-1997), projekt Ministarstva nauke Republike Srbije.
6. Rukovodilac stručnog tima Privredne komore Srbije za izradu:
a) Kodeksa korporativnog upravljanja (2006), i
b) Kodeksa poslovne etike (2006).
7. Član stručnog tima za pripremu reorganizacije Privredne komore Srbije (2008).
8. Član Radne grupe za izradu Nacrta zakona o posredovanju – medijaciji (2008).
9. Učešće u više individualnih projekata za privatizaciju preduzeća u Srbiji: „Simpo“ a.d., Vranje; „Apatinska pivara“ a.d., Apatin; Pivara „Čelarevo“ a.d.; Luka „Beograd“ a.d.; „Energoprojekt“ a.d., Beograd; „Metalac“ a.d., Gornji Milanovac; „Tipoplastika“ a.d., Gornji Milanovac; „Interkomerc“ a.d., Beograd.
10. Član radnog tima konsultantske kuće „Factis“, d.o.o. za izradu projekta statusne reorganizacije i osnova potencijalne privatizacije EPS Beograd.
11. Član radnog tima konsultantske kuće „Factis“, d.o.o. za izradu projekta statusne reorganizacije i osnova potencijalne privatizacije komunalnih javnih preduzeća.

OBJAVLJENE KNJIGE (važnije):

• Izabrane besede, drugo izdanje, Udruženje pravnika u privredi Republike Srbije, Interkomerc ad, Beograd, 2013, str. 440.
• Trgovinsko pravo, trinaesto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2012, str. 599.
• Kompanijsko pravo – pravo privrednih društava, sedmo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012, str. 634.
• Kompanijsko i trgovinsko pravo: priručnici za polaganje pravosudnog ispita, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Službeni glasnik, Beograd, 2012, str. 447.
• Vodič za primenu Zakona o privrednim društvima, Intermex, Beograd, 2011, str. 656.
• Izabrane besede, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2011, str. 419.
• Pravo, pravda, privreda (PPP), Pravni fakultet, Beograd, 2009, str. 140.
• International Encyclopedia of Laws: Commercial and Economic Law (Trgovinsko i privredno pravo), drugo izdanje na engleskom jeziku, koautor mr Milena Đorđević, Kluwer Law International, The Netherlands, 2007, str. 360.
• Korporativno upravljanje: pravni aspekti, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007, str. 350.
• Company Law: Law of Commercial Companies of Serbia and the EU (izdanje na engleskom jeziku), Faculty of Law, Belgrade, 2006, str. 612.
• Komentar Zakona o privrednim društvima, Službeni glasnik, Beograd, 2006, str. 831.
• Privredna društva – domaće i uporedno pravo, Udruženje pravnika u privredi SRJ, Beograd, 1999, str. 607; (Za ovu knjigu dobitnik je Godišnje nagrade za najbolje objavljeno delo iz oblasti ekonomije „Karić fondacije“, 2000. god.).
• Commercial and Economic Law (Trgovinsko i privredno pravo, izdanje na engleskom jeziku), Kluwer Law International, The Hague, 1997, str. 165.
• Poslovno pravo (osam izdanja – 1991–2004), str. 941 (nagrađena kao knjiga godine od vodećeg pravnog izdavača „Savremena administracija“, 1997).
• Komentar Zakona o preduzećima, Udruženje pravnika u privredi SRJ, Beograd, 1996, str. 460.
• Odgovornost železnice u domaćem i međunarodnom prevozu robe, Naučna knjiga,Beograd, 1986-1987, str. 146 (dva izdanja).
• Preduzeća – pravni aspekti, Savremena administracija, Beograd, 1990, str. 179.
• Uporednopravni komentar Zakona o preduzećima, Savremena administracija, Beograd, 1989, str. 225.