Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2

dr Jelena Đurišić

dr Jelena Đurišić
Dr Jelena Đurišić rođena je 3. februara 1984. godine. Osnovnu školu »Njegoš« u Kotoru završila je kao dobitnica diplome »Luča«, a Gimnaziju - opšteg smjera, odličnim uspjehom.

Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore upisala je 2002. godine i na istom diplomirala 2006. kada je nagrađena Studentskom nagradom Pravnog fakulteta za ostvarenu ukupnu prosječnu ocjenu tokom četiri godine studija. Tokom studija učestvovala je i ostvarivala zapažene rezultate na brojim takmičenjima iz oblasti prava, u zemlji i inostrantsvu, gdje se posebno ističe učešće na najprestižnijem svjetskom takimičenju Pfillip C. Jessup Mout Court competition održanom u Washington D.C. (USA, 2003); stažirala u Ministarstvu pravde CG i pohađala više Škola prava. Dobitnica je više stipendija i nagrada tokom školovanja.

Master studije iz oblasti Krivičnog prava završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Milana Škulića, kao stipendista Sektora za nauku i visoko obrazovanje Ministarstva prosvjete i nauke CG.

Doktorske studije iz Krivično-pravne naučne oblasti završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Zorana Stojanovića.

Za člana Centra mladih naučnika i umjetnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU) izabrana je decembra 2018.godine.

Dr Jelena Đurišić bila je:
- Savjetnica predsjednika Skupštine Crne Gore za oblast vladavine prava, (2008-2012);
- Član Tužilačkog savjeta Crne Gore, (2012-2014).
- Članica Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za pregovaračko poglavlje 24 - Sloboda, pravda i bezbjednost, (2012-2014).
- Članica Radne grupe za izradu Zakona o zaštiti akademskog integriteta, (2018).

Zaposlena je na Fakultetu pravnih nauka UDG na predmetima: Krivično pravo I i II, Krivično procesno pravo, Odgovornost pravnih lica za krivična djela i Prekršajno pravo.
Na Humanističkim studijama UDG angažovana je na predmetu Organizovani kriminalitet.

Od 2016.godine vrši funkciju prodekana na Fakultetu pravnih nauka.

Dr Jelena Đurišić učestvovala je na brojnim naučnim skupovima, konferencijama i seminarima u zemlji i inostranstvu.

Autor je dvije samostalne studije za Crnu Goru iz oblasti Krivičnog prava, kao i više naučnih radova.

Udata je i majka dvoje djece.