Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2

mr Milena Đaletić

Rođena 01.09.1986. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu – Gimnaziju, završila u Podgorici kao nosilac Luče. Osnovne studije upisala na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2005. godine, iste završila 2008. godine sa prosječnom ocjenom 9,37. Na istom fakultetu 2008. godine upisala, a 2009. godine završila specijalističke studije – Međunarodno pravni smjer, sa prosječnom ocjenom 10,00. Postdiplomske magistarke studije iz oblasti „Krivično pravo“ završila na Fakultetu pravnih nauka – UDG, odbranivši magistarski rad na temu: „Teško ubistvo iz čl. 144 tačka 4 KZ CG (Lišenje života iz koristoljublja, radi izvršenja ili prikrivanja drugog krivičnog djela, iz bezobzirne osvete ili drugih niskih pobuda)”, pod mentorstvom prof.Zorana Stojanovića.
Tokom studiranja učestvovala je na takmičenjima u simulaciju suđenja (Moot Court) u Beogradu, a takođe je bila član tročlanog tima na međunarodnom takmičenju iz oblasti međunarodnog humanitarnog prava održanog u Sarajevu u organizaciji Međunarodnog komiteta Crvenog krsta iz Ženeve. Takođe, bila je organizator brojnih konferencija kojima su prisustvovali studenti iz inostranstva, kao i učesnik brojnih seminara i kurseva.
Bila je potpredsjednik studentske organizacije ELSA Montenegro.
Pripravnički staž odradila u Višem sudu u Podgorici u periodu od 2009-2012. godine. Pravosudni ispit položila 2012. godine. Od 2013. godine zaposlena u Višem sudu u Podgorici kao samostalni savjetnik, a od 2014. godine u Apelacionom sudu kao samostalni savjetnik za odnose sa javnošću. Trenutno obavlja funkciju sekretara Apelacionog suda Crne Gore.
Na Fakultetu pravnih nauka angažovana je kao saradnik na predmetima Krivično pravo-opšti dio, Krivično pravo-posebni dio i Krivično procesno pravo, a na Humanističkim studijama na predmetu Organizovani kriminalitet.
e-mail: milena.djaletic2@udg.edu.me