Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2
Najnovija obavještenja

Prijava ispita - osnovne studije

Obavještavaju se studenti osnovnih studija da će prijava ispita u zimskom semestru 2020/21. godine, biti otvorena u periodu 22-29.10.2020. godine.

Studenti su u obavezi da ispite prijave samostalno, putem studentskog panela.

Svi studenti koji budu imali tehničkih problema sa prijavom ispita, u obavezi su da se najkasnije do 29.10.2020. obrate koordinatoru studija putem mejla alen.adrovic@udg.edu.me.

Studenti koji u predviđenom roku ne prijave ispite ili se ne jave koordinatoru studija u obavezi su da plate nadoknadu na ime naknadne prijave ispita u iznosu od 30€.

Raspored ispita u drugom apsolventskom roku

Obavještavaju se studenti da je u download sekciji dostupan raspored ispita u drugom apsolventskom roku.

Pravne klinike u oblasti ljudskih prava - pružanje pravne pomoći

Pozivamo koleginice i kolege da uzmu učešće u realizaciji pravnih klinika u oblasti ljudskih prava u Crnoj Gori koji organizuju Fakultet pravnih nauka UDG, Pravni fakultet UCG i Pravni fakultet Univerziteta Mediteran uz podršku Savjeta Evrope.
Cilj saradnje jeste da studenti steknu teorijska i praktična znanja u oblastima koje se odnose na poštovanje i zaštitu ljudskih prava razvijenih kako u pravnim tekovinama Evropske unije, tako i u sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava, sa naročitim naglaskom na pitanja koja se tiču nasilja u porodici, zaštite žena, djece, i ostalih „rodnih manjina“, u prvom redu LGBTIQ populacije.
Tokom akademske 2020/2021. godine, rad će biti organizovan u dva semestra, sa fokusom na sticanje teorijskih i praktičnih znanja, u bliskoj saradnji sa sudijama, advokatima, kancelarijama za besplatnu pravnu pomoć, kao i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima nasilja u porodici. Studenti će tako steći neophodne vještine za pružanje pravne pomoći, poštujući sve profesionalne i etičke standarde, i dajući tako svoj doprinos jačanju sistema besplatne pravne pomoći koja je organizovana u javnom interesu.
Svi zainteresovani studenti se putem maila mogu javiti predmetnim asistentu Bojanu Božoviću na mail bojan.bozovic@udg.edu.me do 14. oktobra u 14h. Prednost prilikom odabira imaju studenti završne godine studija koji su polagali procesna prava i Ljudska prava. U prijavi je važno navesti trenutnu prosječnu ocjenu i ocjene na predmetima Građansko procesno pravo, Krivično procesno pravo i Ljudska prava.

Obavještenje - rad sa studentima

Obavještavaju se studenti o terminima konsultacija:
1. Koordinator Alen Adrović - ponedjeljak i srijeda od 10-12h.
2. Prodekan dr Milica Kovač-Orlandić - utorak i četvrtak od 10-12h.

Mole se studenti da navedene termine poštuju.

PRIJAVA ZA KURSEVE STRANIH JEZIKA - ZIMSKI SEMESTAR 2020/2021
Opširnije: PRIJAVA ZA KURSEVE STRANIH JEZIKA - ZIMSKI SEMESTAR 2020/2021

Obavještavaju se studenti da će prijava za kurseve stranih jezika trajati od 08.10.2020.do 13.10.2020. Nastava će biti organizovana online preko Zoom platforme u skladu sa online nastavom na fakultetima. Raspored predavanja će biti objavljen na sajtu CFL-a ( Centre for foreign languages) po završetku prijave studenata. Početak nastave je planiran za 15. oktobar 2020. Više informacija o načinu prijave, nivoima, izboru jezika možete pogledati preuzimanjem fajla.
Arhiva obavještenja
Konkurs za upis specijalističkih studija
Fakultet pravnih nauka raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na postdiplomske specijalističke studije.

Upis studenata na specijalističke studije moguć je radnim danima do 12.10.2020. godine, ru terminu od 10-12h u Staklenoj sali.

SMJEROVI:
- Međunarodno i evropsko pravo
- Pravosudni smjer
- Privrednopravni smjer
- Javnopravni smjer

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:
- Uvjerenje o prethodno završenim osnovnim studijama
- Kopija lične karte
- Dvije fotografije
- Popunjen ŠV obrazac, u dva primjerka (popunjavanje prilikom prijave)
- Popunjen prijavni formular, u dva primjerka (nalazi se u prilogu)

NAPOMENA: Prije dostavljanja dokumentacije, studenti se mogu obratiti na e-mail: fpn@udg.edu.me, povodom svih detalja koji se tiču nastavnog plana i programa, visine školarine, rokova za uplatu i sl.
02
Oktobar
4. godina