Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2
Najnovija obavještenja

Prijava ispita - osnovne studije

Obavještavaju se studenti osnovnih studija da će prijava ispita u zimskom semestru 2020/21. godine, biti otvorena u periodu 22-29.10.2020. godine.

Studenti su u obavezi da ispite prijave samostalno, putem studentskog panela.

Svi studenti koji budu imali tehničkih problema sa prijavom ispita, u obavezi su da se najkasnije do 29.10.2020. obrate koordinatoru studija putem mejla alen.adrovic@udg.edu.me.

Studenti koji u predviđenom roku ne prijave ispite ili se ne jave koordinatoru studija u obavezi su da plate nadoknadu na ime naknadne prijave ispita u iznosu od 30€.

Raspored ispita u drugom apsolventskom roku

Obavještavaju se studenti da je u download sekciji dostupan raspored ispita u drugom apsolventskom roku.

Pravne klinike u oblasti ljudskih prava - pružanje pravne pomoći

Pozivamo koleginice i kolege da uzmu učešće u realizaciji pravnih klinika u oblasti ljudskih prava u Crnoj Gori koji organizuju Fakultet pravnih nauka UDG, Pravni fakultet UCG i Pravni fakultet Univerziteta Mediteran uz podršku Savjeta Evrope.
Cilj saradnje jeste da studenti steknu teorijska i praktična znanja u oblastima koje se odnose na poštovanje i zaštitu ljudskih prava razvijenih kako u pravnim tekovinama Evropske unije, tako i u sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava, sa naročitim naglaskom na pitanja koja se tiču nasilja u porodici, zaštite žena, djece, i ostalih „rodnih manjina“, u prvom redu LGBTIQ populacije.
Tokom akademske 2020/2021. godine, rad će biti organizovan u dva semestra, sa fokusom na sticanje teorijskih i praktičnih znanja, u bliskoj saradnji sa sudijama, advokatima, kancelarijama za besplatnu pravnu pomoć, kao i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima nasilja u porodici. Studenti će tako steći neophodne vještine za pružanje pravne pomoći, poštujući sve profesionalne i etičke standarde, i dajući tako svoj doprinos jačanju sistema besplatne pravne pomoći koja je organizovana u javnom interesu.
Svi zainteresovani studenti se putem maila mogu javiti predmetnim asistentu Bojanu Božoviću na mail bojan.bozovic@udg.edu.me do 14. oktobra u 14h. Prednost prilikom odabira imaju studenti završne godine studija koji su polagali procesna prava i Ljudska prava. U prijavi je važno navesti trenutnu prosječnu ocjenu i ocjene na predmetima Građansko procesno pravo, Krivično procesno pravo i Ljudska prava.

Obavještenje - rad sa studentima

Obavještavaju se studenti o terminima konsultacija:
1. Koordinator Alen Adrović - ponedjeljak i srijeda od 10-12h.
2. Prodekan dr Milica Kovač-Orlandić - utorak i četvrtak od 10-12h.

Mole se studenti da navedene termine poštuju.

PRIJAVA ZA KURSEVE STRANIH JEZIKA - ZIMSKI SEMESTAR 2020/2021
Opširnije: PRIJAVA ZA KURSEVE STRANIH JEZIKA - ZIMSKI SEMESTAR 2020/2021

Obavještavaju se studenti da će prijava za kurseve stranih jezika trajati od 08.10.2020.do 13.10.2020. Nastava će biti organizovana online preko Zoom platforme u skladu sa online nastavom na fakultetima. Raspored predavanja će biti objavljen na sajtu CFL-a ( Centre for foreign languages) po završetku prijave studenata. Početak nastave je planiran za 15. oktobar 2020. Više informacija o načinu prijave, nivoima, izboru jezika možete pogledati preuzimanjem fajla.
Downloads
Loading...