Obavještenja

Master studije (dvogodišnje)
Info dan - master studije i doktorske studije

Pozivamo sve zainteresovane studente na Info dan povodom prezentacije akademskih dvogodišnjih master programa :

1. Studijski program Pravosuđe i javna uprava sa modulima:
• Građanskopravni;
• Krivičnopravni;
• Upravnopravni.

2. Studijski program Međunarodno pravo sa modulima:
• Pravo EU;
• Međunarodnopravni;
• Međunarodno i evropsko pravo.

Info dan će biti održan u četvrtak, 29. juna 2022. godine u 11.15 h u amfiteatru A2.

Na info danu će biti predstavljeni:
• Nastavni planovi i programi navedenih studijskih programa;
• Predavači na studijskim programima, način rada, raspoložive mogućnosti razmjene i vannastavne aktivnosti;
• Uslovi upisa, način plaćanja školarine i druga pitanja vezana sa studiranje.

U prilogu se nalazi Agenda.

Povezani fajlovi: