Obavještenja

blog-img
Pravne klinike

Obavještavaju se studenti da Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica u ljetnjem semestru 2020/2021. godine organizuje Pravne klinike. Krivičnopravnom klinikom rukovodiće g-đa Vesna Medenica, bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, dok će Građanskopravnom klinikom rukovoditi Miodrag Pešić, sudija Višeg suda.

Obavještavaju se studenti da Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica u ljetnjem semestru 2020/2021. godine organizuje Pravne klinike.  Krivičnopravnom klinikom rukovodiće g-đa Vesna Medenica, bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, dok će Građanskopravnom klinikom rukovoditi Miodrag Pešić, sudija Višeg suda.

 

Pozivaju se studenti koji će u ovom semestru pohađati predmete Građansko procesno i Krivično procesno pravo da se prijave za jednu od ponuđenih klinika.  Klinike će trajati tokom cijelog semestra, a broj mjesta je ograničen.

 

Prijave se vrše na imejl adresu: miljana.rakocevic@udg.edu.me, najkasnije do 24.2.2021. godine u 12h.