Twitter feed
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2
  • Our current life in pictures, day 6/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/bI09jZdOcH
Najnovija obavještenja

Vanredni ispitni rok

Obavještavaju se studenti postdiplomskih magistarskih studija Fakulteta pravnih nauka da će rok za prijavu ispita u vanrednom ispitnom roku biti otvoren 29. i 30. septembra 2020. Ispitni rok će biti organizovan u drugoj polovini oktobra. Raspored ispita će biti istaknut nakon okončanja roka za prijavu ispita.

Studenti koji žele da prijave ispit u vanrednom ispitnom roku, u obavezi su da uplate 16,5€ po ECTS kreditu. Studenti prijavljuju ispit slanjem mejla, u prethodno navedenom periodu (29. i 30. septembar), na sljedeću mejl adresu: ps.fpn@udg.edu.me

Ispit iz Nasljednog prava

Ispit iz predmeta Nasljedno pravo za studente master studija smjera Građanskopravni biće održan 17. 9. 2020. godine u 17.00h, A1.

Ispit iz predmeta Građansko procesno pravo

Ispit iz predmeta Građansko procesno pravo za studente master studija smjera Građanskopravni biće održan 11. 9. 2020. godine u 17.00h, A1.

Odlaganje ispita iz Organizovanog kriminaliteta - master studije

Ispit iz predmeta Organizovani kriminalitet zakazan za 29. jul odlaže se za 31. jul 2020.godine. Ispit će početi u 17.30h u A1.

Master rad na uvid javnosti

Master rad kandidata Ane Mrdak na temu: " OMBUDSMAN, LJUDSKA PRAVA I PRAVO NA DOBRU UPRAVU U CRNOJ GORI" nalazi se na uvid javnosti u biblioteci Univerziteta Donja Gorica.
Predmeti
Loading...
Pravo EU
Krivičnopravni smjer
Građanskopravni smjer
Privredni smjer
Međunarodni odnosi
9. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPN_M_MP Metodologija prava 6 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_JPEU Javno pravo EU 8 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_OPSEU Osnovna prava i slobode u EU 8 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_ERSP Evropsko radno i socijalno pravo 8 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu

10. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPN_M_PKEU Pravo konkurencije u EU 5 Da
Fond časova: 10

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_LJPZD Ljudska prava i zabrana diskriminacije 5 Da
Fond časova: 10

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_E Evroatlantizam 5 Da
Fond časova: 10

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_MR Magistarski rad 15 Da
Fond časova: 10

Nema dodatnih informacija o predmetu

9. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPN_M_MP Metodologija prava 6 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_KP,OD Krivično pravo, opšti dio 8 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_KP,PD Krivično pravo, posebni dio 8 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_KPP Krivično procesno pravo 8 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu

10. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPN_M_MKP Međunarodno krivično pravo 5 Da
Fond časova: 10

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_MKP2 Maloljetničko krivično pravo 5 Da
Fond časova: 10

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_OK Organizovani kriminalitet 5 Da
Fond časova: 10

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_MR Magistarski rad 15 Da
Fond časova: 10

Nema dodatnih informacija o predmetu

9. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPN_M_MP Metodologija prava 6 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_GP Građansko pravo, opšti dio 8 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_SP Stvarno pravo 8 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_PP Porodično pravo 8 Da
Fond časova: 6

Nema dodatnih informacija o predmetu

10. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPN_M_OP Obligaciono pravo 5 Da
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_NP Nasljedno pravo 5 Da
Fond časova: 10

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_GPP Građansko procesno pravo 5 Da
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_MR Magistarski rad 15 Da
Fond časova: 10

Nema dodatnih informacija o predmetu

9. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPN_M_MP Metodologija prava 6 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_SAP Saobraćajno pravo 8 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_BP Berzansko pravo 8 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_AP Arbitražno pravo 8 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu

10. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPN_M_PKEU Pravo konkurencije u EU 5 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_JPEU Javno pravo EU 5 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_MTP Međunarodno trgovinsko pravo 5 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPN_M_MR Magistarski rad 15 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu